I äldre recept står ibland t.ex mycket god ugnsvärme – och vad betyder det undrar den vetgirige? Nedan hittar du en tabell som vägledning.

Mycket god ugnsvärme = 300-325 grader
God-mycket god ugnsvärme = 275-300 grader
God ugnsvärme = 250-275 grader
Medelgod-god ugnsvärme = 225-275 grader
Medelgod ugnsvärme = 200-250 grader
Svag-medelgod ugnsvärme = 175-225 grader
Svag ugnsvärme = 150-200 grader